escola de recent posada en funcionament

educació infantil i educació primària

L'escola entença és una escola d'educació infantil i primària (de 3 a 12 anys).

Som una escola de recent posada en funcionament, això vol dir que els infants més grans de l'escola encara no estan cursant 6è (últim curs d'educació primària). El curs 2018-2019, la primera promoció està al nivell de P5. Així doncs, actualment, a l'escola hi ha infants de P3, P4 i P5. El curs vinent, 2019-2020 hi haurà a l'escola infants fins a primer de primària, el següent fins a segon i així successivament fins a completar tota l'etapa d'educació primària.

som escola pública

els colors de la comunitat

Trobem en la imatge del teler una metàfora de la identitat de les persones que conformem la comunitat de l'escola entença:

- La base representa l'administració pública, característica primera que tenim com a escola

- Els pilars cilíndrics simbolitzen aquelles prioritats que establim, des de l'autonomia de centre, per acompanyar l'aprenentatge dels infants. També altres criteris d'organització que definim com a comunitat i que es recullen, amb l'aportació de cada un dels sectors, en el document del Projecte Educatiu de Centre

- Els fils de colors son una metàfora de com, en un context essencialment públic i tenint en compte els principis filosòfics, psicològics i pedagògics que establim com a comunitat, cada una de les persones que pertanyem a l'escola convertim des de la individualitat a la col·lectivitat, el fil en tela

La tela apareix doncs com a símbol d'identitat de totes les persones que formem part de l'escola. Un "nosaltres" que parteix de la identitat de cadascú confeccionant a la vegada un teixit que ens identifica com a comunitat. 

els nostres principis


Principis generals

 • L'escola orgànica: un sistema viu format per una xarxa vinculada d'òrgans; vida compartida i interconnectada amb l'exterior.
 • Cada persona de la comunitat té un lloc digne i respectat. Tenim la voluntat de vetllar pel sentiment de pertinença i benestar de tots els que conformen l'escola: infants, equip pedagògic, equip d'administració i serveis i famílies.
 • Aprendre de l'escola i dels infants: l'escola entesa com una oportunitat de creixement, formació, intercanvi i acompanyament per a les famílies i entre les famílies des d'una mirada respectuosa i coherent.
 • La transmissió de confiança i amor: cada infant necessita sentir l'afecte dels adults que l'acompanyen a l'escola per créixer i estimar-se a ell/a mateixa i als altres.
 • L'escola és un espai d'infants: comprenent-la com un espai biogràfic l'adult pot facilitar el desenvolupament de la identitat de l'infant i de la comprensió del seu lloc en el món.
 • El diàleg amable i l'escolta: l'acompanyament respectuós i la cura sostinguts en el temps de cada infant.
 • El reconeixement i respectede la diversitat de cada persona i entre les persones: Des d'aquesta miradainclusivapossibilitem que infants i adults puguin mostrar els seus majors talents.
 • Un projecte educatiu democràtic i participatiu, creat per la comunitat de l'escola, amb la voluntat d'acollir les aportacions de cadascú, tenint en compte la responsabilitat del lloc que ocupa cada persona dins d'aquesta comunitat.
 • El reconeixement dels infants, com a subjectes de dret i com a ciutadans del presenti no només del futur.
 • Un lloc d'esperança i implicació de les persones de la comunitat per a una millor convivènciaen el món: els conflictes transformats en oportunitats de creixement i aprenentatge.
 • Les relacions equitatives i harmòniques tant entre les persones com amb l'entorn.
 • El benestar en totes les seves dimensions: mirada a la salut des de l'alimentació i els hàbits i contacte amb la natura.

 • Principis pedagògics

  Entenem l'infant com una persona que des del naixement és compresa com un ésser complert, constructor actiu, aquí i ara, de les seves relacions en cada un dels estadis i no només un projecte futur a esdevenir, a construir o a destruir. 
  Myrtha Chokler
  • Entenem l'infant com el protagonista de l'aprenentatge i entenem l'infant com a cos
  • L'observació, la documentació i l'escolta per apropar-nos al món dels infants.
  • La formació continuada de l'equip pedagògic i els espais de formació oberts a les famílies.
  • Entenem que els infants aprenen en contacte amb l'entorn, físic i humà
  • Respectem el moment evolutiu dels infants així com les seves necessitats autèntiques
  • Afavorim el camí cap a l'autonomia a partir de la possibilitat d'escollir
  • Respectem el temps necessari per a cada un dels moments i dels infants
  • Mirem amorosament la història familiar de l'infant respectant-lo i acceptant-lo
  • Defensem que el principi d'apreciació de la realitat és completament diferent per a dos individus
  • Acompanyem les emocions dels infants amb respecte, sense judicis
  • Ens presentem com a autoritat (contenint, sostenint, reconeixent, desculpabilitzant i autoritzant) i no amb autoritarisme
  • Fem ús de la pedagogia de la relació, respectant formes i espais de relació diversos entre els infants
  • Entenem el disseny de l'espai com a educador
  • Defensem una ètica lligada a una estètica que afavoreixi l'ordre per a conquerir la Idea de bellesa com a motor d'aprenentatge (admiració i presència).