Preguntes freqüents

13.03.2020

Quina serà la ubicació de l'escola per al curs vinent? Quina és l'oferta de places per al proper curs? Quantes germanes i germans hi haurà? Quina és la quota de material? En aquest article us volem resoldre aquestes i d'altres preguntes.

Oferta de places

Els nivells que hi haurà a l'escola el curs vinent seran els següents: P3, P4, P5, 1r i 2n.
La publicació de l'oferta inicial de places està prevista pel dia 18 de març. Ara bé, l'oferta prevista serà de dos grups de P3, per tant un total de 50 places. Dins d'aquestes 50 places n'hi ha 4 de reservades per a infants amb Necessitats educatives específiques (NEE).

Pel que fa a les places per a cursos diferents de P3, actualment no hi ha cap vacant a l'escola. Aquestes places, però, depenen de la mobilitat de les famílies de l'escola i per tant, fins al mes de juny, juliol o fins i tot a principis de setembre, no sabrem si hi ha alguna família que ha volgut canviar d'escola. En el moment que apareix una vacant, en cas que n'aparegui, nosaltres ens posem en contacte amb les persones que estan en llista d'espera per ordre de barem. És per això que, en cas que vulgueu optar a una possible plaça, heu de fer la preinscripció per tal de poder estar en llista d'espera.

Quants germans i germanes d'infants que venen a l'escola hi ha?
Hi ha 20 germans o germanes que poden optar a preinscriure a l'escola.

Quantes sol·licituds de preinscripció heu rebut els altres cursos?
Fins ara sempre hem rebut més sol·licituds que les places que s'ofertaven i és per això que hi ha famílies que no han pogut entrar a l'escola. Fins ara, com a mitjana, hem rebut unes 15 sol·licituds més que les places que hem ofertat a P3.


És possible entrar a l'escola amb menys de 30 punts?
Els últims anys, a P3, les famílies amb 30 punts han anat a sorteig i n'hi ha que no ha entrat a l'escola. Amb menys de 30 punts, a P3, fins ara no hi ha hagut opció d'entrar a l'escola.
Fins ara, sempre hem ofert l'opció de poder-nos trucar a l'escola durant el període d'entrega de sol·licituds per tal de preguntar-nos quantes n'hem rebut fins aquell dia.


Horari de l'escola
De 9h a 12.30h i de 15h a 16.30h
A l'educació infantil l'entrada és de 9h a 9.20h i la sortida de 16.20h a 16.30h.
A l'educació primària l'entrada és de 9h a 9.05h i les famílies poden quedar-se a acompanyar el moment de lectura fins les 9.15h. La sortida és a les 16.30h.
Acollida de matí i de tarda
Hi ha servei d'acollida de 8h a 9h del matí i de 16.30h a 18h. Podeu consultar el web de l'Associació de famílies d'infants per a més informació: www.afientenca.com

Activitats extraescolars

A l'educació infantil totes les extraescolars són en família. Això vol dir que la família participa de l'activitat extraescolar amb l'infant. Les activitats per a l'educació infantil són: psicomotricitat i piscina.
Per tal de tenir cura del moment d'acollida dels infants de P3 les activitats extraescolars per a P3 comencen el mes de febrer.
A primer de primària estem oferint com a activitats extraescolars: capoeira, piscina i cos i moviment. Les activitats pel curs vinent encara estan pendents de concretar.


Quota de material
La quota de material és de 200€ (des de P3 fins a 2n)
Les sortides van a part de la quota:
P4: 15€
P5: 25€
1r i 2n: 35€ + 120€ de colònies
Si teniu qualsevol dificultat per a fer front a aquesta quota podeu parlar-ho amb nosaltres al moment de la matrícula per trobar la solució. En cap cas el no pagament de la quota implica no poder matricular a l'escola.


Empresa i preu del servei de menjador
L'Associació de famílies té contractada l'empresa CET10. A l'escola, actualment hi ha servei de càtering i l'empresa que subministra el menú és 9natural Cuina. Podreu veure els menús al web de l'escola: www.escolaentenca.com
El preu del menjador per als infants fixes és de 6,20€/ dia i per a esporàdics 6,80€/ dia.