preinscripció per al curs 2019-2020

Demanem, si us plau, que us poseu en contacte amb l'escola per tal de reservar un dia i una hora:

- Mitjançant un correu electrònic a8075207@xtec.cat  indicant: 

  • Nom de l'infant
  • Curs (P3, P4, P5 o 1r)
  • Possibles dies i horaris (us demanem que indiqueu més d'una opció possible)
  • Telèfon de contacte

Divendres 29 de març (de 9h a 12h i de 14h a 16.30h)

Dilluns 1 d'abril (de 9h a 12h i de 14h a 16.30h)

Dimarts 2 d'abril (només tarda: de 14h a 16.30h)

Dimecres 3 d'abril (de 9h a 12h i de 14h a 16.30h)

Dijous 4 d'abril (de 9h a 12h i de 14h a 16.30h)

Divendres 5 d'abril (només tarda: de 14h a 16.30h)

Dilluns 8 d'abril (de 9h a 12h i de 14h a 16.30h)

Dimarts 9 d'abril (de 9h a 12h i de 14h a 16.30h)

documentació que cal portar:

- Sol·licitud emplenada (clicant us podeu descarregar la sol·licitud en català o castellà)El formulari de sol•licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol•licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol•licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

- Original i fotocòpia del DNI de l'infant si en té.


Per a més informació podeu consultar la web del Consorci d'Educació de Barcelona