documents d'escola

A continuació us mostrem una sèrie de documents per tal que en pugueu consultar el seu contingut: 

El projecte educatiu (PEC)

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document estratègic elaborat durant el curs 2016-2017, l'any de creació de l'escola entença. El podeu consultar clicant el següent requadre:


El projecte lingüístic (PLC)

El projecte lingüístic recull, de manera organitzada, tant els criteris adoptats per a l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües, com els criteris de comunicació del centre.   

Les Normes d'Organització i Funcionament (NOFC)


Pla d'organització 2020-2021, setembre 2020


Pla d'obertura de centre, juny de 2020


Acords del Consell escolar

El consell escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.  En els següents documents podeu consultar els acords presos en cada una de les reunions realitzades de CE.