projecte educatiu de centre

el projecte educatiu de centre és un document estratègic elaborat durant el curs 2016-2017, l'any de creació de l'escola entença. El podeu consultar clicant el següent requadre:

el moviment com a pedagogia

la identitat pedagògica de l'escola entença

L'infant es construeix a sí mateix a partir del moviment. El seu desenvolupament va de l'acte al pensament.


Henri Wallon

Tenir el sentit vestibular madur és la clau per l'aprenentatge i el desenvolupament del llenguatge en la infància.


Tamara Chubarovsky

el sistema vestibular

sistema de l'equilibri

A través del moviment s'estimula el desenvolupament del sistema vestibular o de l'equilibri. Aquest és com si fos una brúixola interna que de forma reflexa ens parla sobre les relacions espacials com la dreta i l'esquerra, a dalt i a baix, davant i darrere, est i oest i nord i sud.

Sally Goddard explica que el nivell més avançat del moviment és la capacitat de mantenir-se totalment quiet i, l'equilibri perfecte és el no moviment. Per tal d'adquirir aquest equilibri perfecte cal que l'infant visqui moltes experiències de moviment del seu cos per tal de poder-lo conèixer, dominar i controlar. En aquest moment és quan els infants poden estar atents, habilitat indispensable per l'aprenentatge.

la psicomotricitat aucouturier

La PPA (Pràctica Psicomotriu Aucouturier), des de la CEFOPP, es defineix com un mètode que té per objectiu la maduració psicològica dels infants a través de la via motriu.

Josep Rota afegeix que la PPA es refereix, en definitiva, a tot el procés de construcció de la pròpia identitat. Identitat que es manifesta i es fonamenta a través del cos. Un cos que s'expressa a través de les relacions que estableix amb el seu entorn. Segueix afirmant que el moviment i l'acció són els mecanismes més importants que utilitzen els infants per evolucionar i, per tal que l'acció sigui una acció vertadera i eficient, és necessari, com a requisit indispensable, que sigui una acció compartida, que sigui en relació amb l'altre.

Quan fracassa el procés de descentració, l'infant es queda atrapat en la subjectivitat i la pulsionalitat. És llavors que es desvincula de la capacitat d'aprenentatge

Katty Homar

la psicomúsica

tot allò viu, es mou; tot allò que es mou, vibra; i tot allò que vibra, sona

La psicomúsica és un projecte que hem creat a partir dels principis de la psicomotricitat aucouturier tenint en compte el paper fonamental de l'expressió sonora en el procés de socialització dels infants. Partim del so i de la vivència del soroll, com a simbolització de l'agressivitat innata en l'Ésser Humà per tal d'afavorir acords autèntics sonors que desemboquen en creacions en petit grup. La conquesta de l'ordre característica de la Pràctica Psicomotriu Aucouturier, esdevé, en el llenguatge sonor, la conquesta de la música.

Al llarg de l'etapa d'educació infantil introduïm nous instruments. Per tal que la vivència de la música sigui a partir del joc espontani tenim cura que els infants estiguin preparats per les normes que implícitament hi ha darrere dels instruments que els oferim.

Complementem la psicomúsica amb d'altres propostes musicals inspirades en el mètode Dalcroze, fonamentat en la vivència corporal del llenguatge musical, a partir de l'educació primària.

la matemàtica invisible

dissenyem materials per afavorir l'aprenentatge


Quan parlem de matemàtica invisible ens referim fonamentalment a la vivència de l'espai, corporitzada i inconscient, en els primers nivells de l'educació infantil, que permetrà posteriorment la vivència de la matemàtica manipulativa i la conquesta de l'organització de l'espai gràfic, indispensable per a l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura.

La vivència corporal de l'espai possibilita a la vegada la conquesta espontània de la dominància lateral i l'organització de l'espai gràfic al paper, fet que permetrà posterior i/o simultàniament l'accés a l'escriptura i la lectura.

les plataformes perforades

la importància d'allò genuí en els materials que oferim a l'escola


Bona part dels materials que trobem a l'escola entença han estat creats per l'equip pedagògic de l'escola a partir de la reflexió que fonamenta el nostre projecte: establir ponts de contingut entre l'etapa d'educació infantil i d'educació primària partint de la vivència corporal i arribant, posteriorment, al símbol i a l'abstracció. Un exemple d'això són les plataformes perforades.

La primera plataforma perforada, de forma quadrada amb angles de 90º la vàrem descobrir de les creadores Isabel Cabanellas i Clara Eslava. A partir d'allà vàrem dissenyar altres plataformes i materials per incorporar-hi amb una mirada fonamentalment matemàtica. Els escenaris pedagògics que ofereixen cada una de les plataformes i dels materials que oferim en elles conformen allò més genuí de l'escola entença.

Les situacions d'equivalència, la simetria, la inclusió o la característica de semblança, són conceptes bàsics del pensament matemàtic. A l'escola afavorim la presència d'aquests conceptes a partir del disseny de materials per a l'educació infantil, perquè a partir del joc, inconscientment, els infants els "corporitzin" i més endavant a l'educació primària la vivència prèvia els serveixi per una major comprensió de la simbolització del concepte.

Abans que la matemàtica manipulativa, entenem la matemàtica "corporitzada" i és a partir del cos, i posteriorment del moviment localitzat de les mans (el cos inclòs en la construcció i la construcció externa) que és possible el posterior accés al símbol.

paisatges sonors

les plataformes perforades ens serveixen també com a suports per oferir propostes d'altres llenguatges

del gest a la paraula i de la paraula a l'escriptura

la relació entre el moviment i el llenguatge

Les llengües són el suport del pensament i fan possible el diàleg interior; a més, ens permeten acompanyar els altres i són el lligam privilegiat de la comunitat; per sobre de tot, però, ens ordenen el món i ens moblen la matèria grisa. Però anem a pams, perquè les llengües són autèntics monuments de la naturalesa.

Jesús Tuson

De la mateixa manera que la matemàtica és present en la natura, en quan a ordre i proporció i forma part del concepte d'estètica que se sosté a partir de l'admiració de la bellesa com a qualitat que integra a la vegada el caos i l'ordre en equilibri, la llengua ens pertany com a individus socials, arrelats a un temps i a un espai. La llengua doncs ens ordena l'existència i conviu en nosaltres en tot moment, amb so i amb silenci.

Podeu consultar el Projecte lingüístic de l'escola entença clicant el requadre que hi ha a continuació:

Els adults afavorim l'aparició de situacions on hi ha una necessitat autèntica d'escriptura funcional